Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це процедура визначення, опису та аналізу наслідків для довкілля та здоров’я населення від реалізації державних програм планування та розвитку. СЕО проводять під час розроблення відповідного документа держпланування до його затвердження.

З жовтня 2018 року в Україні вступив в дію закон «Про стратегічну екологічну оцінку». Передумовою впровадження Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» було підписання Угоди про Асоціацію України з ЄС та прийняття закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Головна мета стратегічної екологічної оцінки ― сприяння розвитку держави шляхом охорони навколишнього природного середовища, забезпечення безпеки життєдіяльності населення та дотримання екологічних вимог під час розроблення державних програм планування. Проведення стратегічної екологічної оцінки відповідного проекту документа замінює проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи такого документа.

Сфера застосування закону не поширюється на державні бюджетні та фінансові програми; програми соціального, економічного розвитку селищ, сіл, міст, районів, областей та АР Крим; та документи державного планування, пов’язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій чи національної оборони.

Хто повинен замовляти СЕО?

 • Замовником СЕО є орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування.
 • Замовник СЕО, серед іншого: забезпечує здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування; здійснює інформування та забезпечує вільний доступ до інформації у процесі СЕО; забезпечує своєчасні та ефективні можливості для участі громадськості у СЕО проекту; забезпечує фінансування здійснення СЕО.

Визначення необхідності проведення СЕО:

Положення Закону, зокрема, поширюються на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

До документів державного планування відносяться стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання, планування, забудови та іншого використання територій. Це, зокрема:

 • генеральна схема планування території України та схеми планування окремих частин території України;
 • генеральний план населеного пункту;
 • детальний план території (ДПТ);
 • план зонування території (зонінг).

Уся зазначена вище містобудівна документація підлягає обов’язковій стратегічній екологічній оцінці (СЕО).

Проте, у методичних роз'ясненнях щодо реалізації положень Закону Мінприроди зазначає, що СЕО обов’язково проводиться для документів державного планування (ДДП), які відповідають одночасно двом критеріям, зазначаним у ст. 2 Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», а у випадку, якщо проект ДДП відповідає лише одному із таких критеріїв, то рішення щодо здійснення СЕО замовник приймає самостійно. Також, замовник може здійснити попередню оцінку необхідності здійснення СЕО проекту ДДП.

Процедура стратегічної екологічної оцінкидещо схожа з процедурою оцінки впливу на довкілля: характерною ознакою ОВД та СЕО є проведення публічних слухань з метою врахування громадської думки щодо впливу на довкілля та безпеки їхньої життєдіяльності.

Нижче наведено етапи проведення стратегічної екологічної оцінки:

 1. Визначення обсягу СЕО.
 2. Розробка звіту про стратегічну екологічну оцінку.
 3. Проведення громадських обговорень, а вразі транскордонного впливу – транскордонних консультацій.
 4. Врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку та результатів громадських обговорень.
 5. Надання інформації про затвердження програми державного планування, предмета СЕО.
 6. Подальший моніторинг наслідків реалізації державної програми планування.

Вся інформація, документи та звіт про стратегічну екологічну оцінку відображаються на веб-сайті замовника.

Фахівці нашої компанії з задоволенням допоможуть в проведенні всієї процедури СЕО.