Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися в процесі виробництва або споживання, а також товари (продукція), повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Відходи поділяються на тверді і рідкі, промислові та побутові, виробництва і споживання, безпечні і небезпечні.

Якщо ви ведете господарську діяльність, ви повинні:
 • Забезпечувати повний збір, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної безпеки;
 • Не допускати змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією та ускладнює поводження з відходами або не доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки;
 • Здійснювати контроль за станом місць чи об'єктів розміщення власних відходів;
 • На основі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і подавати щодо них статистичну звітність в установленому порядку;
 • Укладати угоди з відповідними організаціями на збір і утилізацію відходів; передавати небезпечні відходи організаціям, що мають ліцензію Міністерства екології та природних ресурсів України;
 • Забезпечити встановлення в установленому порядку і виконання планів організації роботи у сфері поводження з відходами.

У сфері поводження з відходами ми надаємо наступні послуги:

Підстава для розробки:

 • Постанова КМУ від 01.11.1999 № 2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»

Етапи робіт:

 1. Проведення обстеження підприємства: огляд Місць и умови Тимчасова зберігання / Накопичення відходів
 2. Виявлення відходів, складання Переліку утворилися відходів
 3. Збір відомостей про підприємство, юридичної та виробничої документації, відомостей про виробничі потужності підприємства, матеріально-сировинна потоків виробництва
 4. Розробка нормативів Утворення відходів
 5. Проведення розрахунку нормативно-допустимих обсягів Утворення по кожному виду відходу на підставі поданої виробничої документації відповідно з методичними посібниками, за довідковими матеріалами
 6. Проведення розрахунку класів небезпеки відходів (додаток до Звіту по інвентаризації відходів)
 7. Розробка Відомостей про склад и Властивості відходів, Які утворюються на підприємстві, а також ступеню їх небезпеки для навколишнього природного середовища и здоров'я людини
 8. Графічне Позначення Місць Тимчасова зберігання / Накопичення відходів
 9. Оформлення Звіту по інвентаризації відходів
 10. Узгодження з Замовником.

Підстава для розробки

 • Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР

Етапи робіт:

 1. Проведення обстеження підприємства: огляд місць і умови тимчасового зберігання / накопичення відходів
 2. Виявлення відходів, складання переліку утворилися відходів
 3. Збір відомостей про підприємство, юридичної та виробничої документації, відомостей про виробничі потужності підприємства, матеріально-сировинних потоків виробництва
 4. Розробка нормативів утворення відходів
 5. Проведення розрахунку обсягів освіти за кожним видом відходу на підставі поданої виробничої документації згідно з методичними посібниками, довідкових матеріалів
 6. Проведення розрахунку класів небезпеки відходів (додаток до звіту по інвентаризації відходів)
 7. Розробка Відомостей про склад і властивості відходів, які утворюються на підприємстві, а також ступінь їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров'я людини
 8. Графічне позначення місць тимчасового зберігання / накопичення відходів
 9. Оформлення інструкції щодо поводження з відходами
 10. Складання інструкцій щодо поводження з небезпечними відходами (1, 2, 3 класу небезпеки окремо по кожному виду відходу)
 11. Складання наступних довідок на підставі отриманих розрахунків:
  • відомості про нормативно-допустимі обсяги утворення відходів;
  • відомості про питомі показники утворення відходів;
  • довідка про наявність установок (потужностей) з утилізації відходів;
  • довідка про наявність спеціально відведених в установленому; законодавством порядку місць розміщення відходів;
  • довідка про наявність установок (потужностей) з видалення відходів;
  • звіт про виконання планових заходів у сфері поводження з відходами за попередній рік;
  • довідка про розміщення відходів, накопичених за попередні роки
  • перспективний план заходів у сфері поводження з відходами;
  • довідка про наявність ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, відповідно до Жовтого переліку відходів
 12. Узгодження з Замовником.

Підстава для розробки

 • У розділі ст. 17 Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР

Етапи робіт:

 1. Виявлення відходів, складання переліку утворилися відходів
 2. Визначення складу і властивостей відходів, а також ступінь небезпеки відходів для навколишнього середовища
 3. Розрахунок класів небезпеки відходів
 4. Розробка Відомостей про склад і властивості відходів, які утворюються на підприємстві, а також ступінь їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров'я людини
 5. Узгодження з Замовником
 6. Узгодження в управлінні Держпродспожівслужбі у ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава для розробки

 • Постанова КМУ від 01.11.1999 № 2034 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»
 • У розділі ст. 26 Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР
 • ДСТУ 2195-99 Технічний паспорт відходу

Етапи робіт:

 1. Складання Переліку відходів
 2. Збір відомостей про підприємство, юридичної та виробничої документації, відомостей про виробничі потужності підприємства, матеріально-сировинна потоків виробництва, відомостей про нормативи Утворення відходів
 3. Оформлення технічного паспорта відходів згідно ДСТУ 2195-99
 4. Узгодження з Замовником
 5. Узгодження з Департаментом екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації

Підстава для розробки

 • У розділі ст. 28, 33 Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР
 • Постанова Кабінету міністрів України від 03.08.1998 р. № 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру Місць видалення відходів»
 • Наказ Мінприроди України від 14.01.1999 р. № 12 «Про затвердження Інструкції про Зміст и складання паспорта Місць видалення відходів»

Етапи робіт:

 1. Виявлення відходів, складання переліку утворилися відходів
 2. Збір відомостей про підприємство, юридичної, виробничої, статистичної документації, проектної документації на місце видалення відходів, результатів досліджень спостереження за станом навколишнього середовища в районі місця видалення відходів
 3. Оформлення паспорта місця видалення відходів
 4. Узгодження з замовником
 5. Узгодження в управлінні Держпродспожівслужбі у ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
 6. Узгодження з Департаментом екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації.

Підстава для розробки

 • У розділі ст. 27 Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР
 • Постанови Кабінету міністрів України від 13.08.1998 р. № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів Утворення, оброблення та утилізації відходів»
 • Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17.02.1999 р. № 41 «Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів Утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції відповідно ії складання» (із змінами)

Етапи робіт:

 1. Виявлення відходів, складання переліку утворилися відходів
 2. Збір відомостей про підприємство, юридичної, виробничої, статистичної документації
 3. Проведення інвентаризації відходів підприємства, розробка звіту по інвентаризації відходів виробництва
 4. Проведення розрахунку класів небезпеки відходів
 5. Розробка Відомостей про склад і властивості відходів, які утворюються на підприємстві, а також ступінь їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров'я людини
 6. Розрахунок показника загального утворення відходів
 7. Розрахунок показника питомої утворення відходів
 8. Оформлення реєстрової карти об'єкта утворення, оброблення та утилізації відходів
 9. Заповнення бланка в електронному вигляді, затверджений Мінприроди України на підставі гл.5 Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17.02.99 р № 41
 10. Узгодження з Замовником
 11. Узгодження в управлінні Держпродспожівслужбі у ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
 12. Узгодження з Департаментом екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації