Аналітично-вимірювальна лабораторія ТОВ «ДОНЕЦЬК ЕКОЛОГІЯ ЛТД » акредитована « Всеукраїнським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів »і відповідає всім вимогам Системи акредитації аналітичних лабораторій.

Галузь атестації нашої лабораторії свідоцтво № ВЛ-044/2018, від 29.12.2018р. до 29.12.2023 р. дозволяє виробляти широкий комплекс лабораторних досліджень:

  • Контрольні виміри на стаціонарних джерелах викидів;
  • Контрольні виміри від пересувних джерел (автомобілі, тепловози, крани та ін.) викидів (оксид і діоксид вуглецю, вуглеводні та димність);
  • Визначення ефективності робіт пилогазоочисних установок (ГОУ) та ії паспортизація.

Відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» ст.10, 11:
Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов'язані:

  • забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів;
  • здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;
  • забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок;

Згідно Правил технічної експлуатації установок очистки газу підприємства повинні:

  • Здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам (далі - ефективність роботи ГОУ) два рази на рік для забруднюючих речовин I-II класів небезпеки, що підлягають очищенню, один раз на рік - для забруднюючих речовин III-IV класів небезпеки, що підлягають очищенню.
  • Якщо клас небезпеки забруднюючих речовин не визначений, перевірка відповідності фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам здійснюється з періодичністю, встановленою для забруднюючих речовин I-II класів небезпеки.